Regresyon Terapisi

Beautiful Alley In Park. Garden Landscaping Design

Regresyon ne demektir?

Regresyon kelimesi, bir şeyi kaynağına geri götürmek anlamına gelir. Medikal anlamda; bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması anlamında kullanılır.

Peki “Regresyon Terapisi” nedir?

Kişinin yaşamında karşılaştığı ve aşmakta güçlük çektiği sorunların kökenini tespit ederek bunu dönüştürmeyi hedefleyen bir terapi yöntemidir. Bizi mutsuz eden, yaşam enerjimizin bütünlüğünü bozan, çözemediğimiz bir sorunu/konuyu aşmak için öncelikle sorunun nedenini ve kaynağını anlamamız gerekir.

Regresyon Terapisi ile danışan sorununun kökeni hakkında yeni bir farkındalık kazanır. Yapılan çalışma ile kişi  taşıdığı yükleri geride bırakır. Hedef, danışanın yaşadığı blokajlar varsa bunları çözerek, yaşamda mutlu olmasına engel olan sorunu/durumu olumlu şekilde aşmasını sağlamaktır.

Regresyon Terapisi; Gestaltian Psikoterapi, Psikodrama (Z. Moreno), Beden Farkındalığı (W. Reich), Transpersonal Terapi, Travma Terapisi ve NLP gibi teknikler de eklenerek geliştirilmiştir. Bu terapi yöntemi 1950’li yıllardan beri tüm dünyada kullanılmaktadır.

Regresyon çalışmasıyla kişi etkili şekilde zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal şifaya kavuşabilir. 

Regresyon Terapisi nasıl uygulanır?

Çeşitli beden ve zihin rahatlatma teknikleriyle danışanın, beyin dalgalarının seviyesini Alfa düzeyinden, Teta düzeyine getirmesi sağlanır. Böylelikle hafif bir trans haline ulaşan danışan ön yargı ve egonun yanıltıcı tuzaklarına düşmeden alt ve üst benliğine ulaşarak sorununu çözme olanağı bulur. Kişi trans halindeyken söylediklerinin bilincindedir. Yani Danışan, terapi esnasında olan biten her şeyin farkındadır.

NOT: Burada bahsi geçen yöntemin hipnoz ile karıştırılmaması önemlidir. Ülkemizde maalesef “trans” kelimesi sıklıkla “hipnoz” kelimesi ile karıştırıldığından birçok kişi bu konuda endişe etmektedir. Regresyon Terapisi esnasında kullanılan yöntem hipnoz değil, hafif trans tekniğidir.

Regresyon Terapisini kimler uygulayabilir?

Bu konuda uluslararası geçerliliğe sahip kurum veya kişilerden profesyonel eğitim alarak diploma ya da sertifika almaya hak kazanmış kişilerce uygulanmalıdır. Regresyon Terapisi, telefonla veya evde tek başınıza uygulayabileceğiniz basit bir şifa çalışması değildir. Yetkin olmayan kişilerce yapılacak bir çalışma zararlı olabilir. Danışman gereken eğitim ve bilgiden yoksunsa seansı doğru şekilde yönetemeyip danışanın geçici süreliğine de olsa travmatik deneyimlerini daha şiddetli hissetmesine neden olabilir.

Regresyon Terapisi ile ne amaçlanır?
Regresyon Terapisi kişinin geçmişteki yüklerinden kurtulması ve yaşam enerjisini bir bütün olarak hissetmesini sağlamayı amaçlar. Bu noktada kişinin yaşamda karşılaştığı ve çözmekte zorlandığı konular ya da yaşadığı blokajlar üzerine yoğunlaşarak kişiye yeni bir farkındalık kazandırmak hedeflenir. Böylece kişi ihtiyaç duyduğu bilgiye ve değişime doğru tekamül eder.

Bir terapi seansının genel ilkeleri nelerdir?
Öncelikle Danışan ile ayrıntılı bir ön görüşme yapılır ve kişinin üzerine çalışmak istediği konu net bir biçimde belirlenir. Ardından seansa geçilir. Danışman, çeşitli beden ve zihin rahatlatma teknikleriyle danışanın transa girmesine yardımcı olur,  görevi seansa doğru şekilde rehberlik etmektir. Danışanın çalışmak istediği konuya bağlı olarak sorunun kaynağı Şimdiki Yaşam, Anne Karnı ya da Geçmiş Yaşamlarda araştırılır.

Regresyon Terapisi için Geçmiş Yaşam (Reenkarnasyon) inanışı gerekli midir?
Hayır. Şu unutulmamalıdır ki; Regresyon Terapisi, spiritüel bakış açısına sahip olmakla birlikte bilimsel yöntemler vasıtasıyla geliştirilmiştir. Seans esnasında danışanların Geçmiş Yaşamlar olarak aktardığı deneyimler kişinin bilinçaltında en derinlerde saklı tuttuğu hislerin herhangi bir baskı veya egonun denetimi olmaksızın rahatlıkla dışa vurumu şeklindedir. Bu nedenle çoğunlukla seanslar sırasında aktarılan Geçmiş Yaşam deneyimleri kişilerin şimdiki yaşamlarıyla paralellik gösterir. Amaç da bu paralellikleri kavrayarak danışana yaşamında sıkıntı yaşadığı konuda yardımcı olabilmektir. Kişi üst benliği vasıtasıyla (ya da kimi zaman Ruhsal Rehberler gibi yardımcılarla) sorun yaşadığı konuda kendisine yardımcı olabilecek bilgiye ulaşır.

kadın

Regresyon Terapisi ile hangi konularda çalışılabilir?

 • Öz güven problemi
 • Öz değer problemi
 • Kendini ifade etme sorunları
 • Para ve kariyer blokajı
 • Tekrarlayan ilişki problemleri ve yakın ilişkilerde yaşanan sorunlar (aile, eş, sevgili vb)
 • Sürekli tekrarlayan iş ya da ilişki kısır döngüleri
 • Sevgi alış verişinde yaşanan problemler
 • Fiziksel ağrılar
 • Depresyon
 • Kilo problemi
 • Cinsel problemler
 • Kontrol etmekte güçlük çekilen öfke, kaygı, kendine acıma, kararsızlık, suçluluk duygusu gibi duygular
 • Korkular (karanlık, yalnızlık, başarısızlık, terk edilme veya sevdiklerini kaybetme korkusu gibi)
 • Panik atak
 • Nedeni bulunamayan ağrılar
 • Takıntılar (aşırı titizlik, sürekli el yıkama gibi)
 • Bağımlılıklar
 • Hayatın herhangi bir alanında yaşanan tıkanıklıklar
 • Yaşam amacını bulma
 • Eklenti temizliği

Eklenti (attachment) nedir?
Kişinin enerji alanında bulunan kendisine ait olmayan enerji veya enerjiler eklenti olarak adlandırılır. Annemizin bizi doğurmadan önce yaşadığı bir kürtaj ya da düşük vakası şimdiki yaşamımızda eklenti şeklinde enerji alanımıza tutunarak ciddi sorunlar yaşamamıza neden olabilir. Bahsettiğimiz durumla şöyle örneklerle de karşılaşabiliriz; nazar, büyü gibi durumlar ya da geçmiş yaşamlardan taşınan izler gibi gündelik hayatımızda farkına varmadan deneyimliyor olabileceğimiz ve yaşam enerjimizin bütünlüğünün bozulmasına neden olan pek çok farklı enerji türü.

release

Şifa nasıl gerçekleşir?
Sorunun kaynağının tespit edilmesi ardından konuyla ilgili bir yeniden çerçevelendirme (re-framing) çalışması yapılır. Böylece kişinin zihni geçmiş yüklerden, travmalardan ya da yaşamda mutlu olmasının önünde engel teşkil eden blokajlardan arınır. Danışan taşıdığı negatif yükten/histen kurtularak yaşama daha pozitif hissettiği bir noktadan devam eder. Kişinin yeni bir farkındalık kazanmasıyla tavrı ve enerji alanı da değişir.

Regresyon Terapisi kimlere uygulanabilir?
Danışmanın seans öncesinde ve ön görüşmede katılımına herhangi bir sakınca görmediği on sekiz yaşın üzerinde, kendi isteğiyle bu yöntemi deneyimlemeyi seçen herkese Regresyon Terapisi uygulanabilir.

Regresyon Terapisi kimlere uygulanamaz?
Kişinin kendi özgür iradesiyle gelmediği durumlarda seans uygulanamaz. Bunun yanı sıra kişinin seansına engel olabilecek herhangi bir zihinsel engeli ya da hastalığı varsa bu kişilere terapi uygulanmaz. Örneğin daha önce psikiyatrist tarafından teşhis konulmuş kimi durumlarda da (şizofreni, majör depresyon gibi) seans uygulanmamaktadır. Seans öncesinde danışman, randevu talebinde bulunan danışana sağlık problemlerini ve varsa kullandığı ilaçları sormakla yükümlüdür. Danışan için tehlike arz edebilecek durumlarda (ağır psikosomatik ilaçların kullanımı gibi) seans isteği geri çevirebilir. Bunun yanı sıra hamile danışanlara da seans uygulaması yapılmamaktadır.

Regresyon Terapisi esnasında bilincimi kaybedecek miyim?
Kesinlikle hayır. Çalışma esnasında zihnen ve bedenen rahat hissettiğiniz bir gevşeme hali (hafif trans) söz konusudur. Kişi olan bitenin ve anlattığı her şeyin farkındadır ve tüm bunları seans bitiminde de hatırlar. Danışanların tamamına yakını uygulanan hafif transa kolaylıkla geçiş yapar. Nadiren de olsa ön yargı, ego ya da fazla analitik düşünme gibi nedenlerle direnç gösteren kimselere rastlanabilir.

Regresyon Terapisi seans süresi nedir?
Seans süresi; ön görüşme, trans ve seans sonrası değerlendirme ile beraber ortalama iki ila üç saat arasında değişmektedir.

Kaç seans çalışmak gerekir?
Çalışma süresi danışanın çalışmak istediği konuya ve konunun kökenine göre değişmektedir. Kişinin sorununu aşmaya hazır ve istekli oluşu bence seansların başarısındaki ana etkendir. Bunun yanı sıra seans ile kazanılacak farkındalık kişiden kişiye veya çalışılan konunun derinliğine göre değişmektedir. Bu nedenle tahmini çalışma süresi kişiyle yapılan ilk seansın ardından daha iyi anlaşılabilir. Yine de kökeni derinde ve çalışması uzun sürebilecek bir konuda dahi yaklaşık üç ila beş seansın ardından kişilerin kendilerini çok daha iyi ve mutlu hissettikleri bir noktaya ulaştıkları kanaatindeyim.

footsteps_at_sunset

Regresyon Terapisi sonrası tamir fazında ne gibi durumlarla karşılaşılabilir?
Regresyon Terapisi sonrasındaki ilk haftayı tamir fazı olarak değerlendiriyoruz. Seansın hemen ardından kişi yoğun bir rahatlama ve yorgunluk hisseder. Takip eden süreçte kişi genellikle enerjisinde bir yükseliş fark eder ve yaşamında yeni bir açılım deneyimler. Çoğu danışan seans sonrasında daha mutlu, enerjik, rahatlamış olur ve yaşamıyla ilgili bazı cevaplar bulduğunu anlar. Bunun yanı sıra yerleşik zihinsel ve bedensel yüklerden kurtulmuş olunması nedeniyle nadiren de olsa hafif baş ağrısı, yorgunluk, karışık rüyalar veya uyku ihtiyacında artış görülebilir. Çok nadir olarak da hafif mide bulantısı ya da sindirim sisteminin çalışmasında artışla karşılaşılabilir.

Regresyon Terapisini diğer şifa yöntemlerinden ayıran nedir?
Regresyon Terapisinin spiritüel boyutunda kabul edilen, kişinin sorunlarının şimdiki yaşamına ait deneyimler ve travmatik anılardan kaynaklanıyor olma ihtimalinin yanında danışanın sorununun anne karnı ya da geçmiş yaşamlardan da kaynaklanabileceği inancıdır.

Bilimsel açıdan bakacak olursak Gestaltçı Psikoterapi tekniğiyle harekete geçirilen bilinçaltı danışanın zihninde sorun yaşadığı konuyu daha rahat tanımlamasını sağlar. Danışman kişiyi zihnen ve bedenen rahatlatarak transa geçmesini sağladığında kişi içe/öze döner. Böylece danışan herhangi bir ön yargı, varsayım ya da sağlıksız ego engeli olmaksızın zihninde yatanları deneyimler ve bunları paylaşır.

Danışanın anlattığı hatıraların, şimdiki yaşamına ya da geçmiş yaşamlarından birine ait olmasından ziyade paylaştığı hikayenin anlattığı şey önemlidir. Bu noktada Jung’un arketip kavramı da devreye girer.

Danışanın yaşamıyla paralellik gösteren noktalara odaklanınca bir bakıma kişinin sorun yaşamasına neden olan durum özetlenmiş olur. Seans esnasında farklı bir bilinç düzeyini deneyimleyen danışan üst benliği ile temasa geçerek ihtiyaç duyduğu çözümün ne olduğunu zihni içerisinde araştırır. Danışmanın doğru şekilde yönlendirmesiyle kişi ihtiyacı olan bilgi ve şifayı kendi zihni içerisinde bulur. Böylece şifa dışarıdan bir müdahale şeklinde değil, kesin ve kalıcı olacak biçimde içeriden gelerek danışanın zihin ve bedeninde gerçekleşir.  Bu Regresyon Terapisini diğer şifa yöntemlerinden ayıran en önemli noktadır. 

Yani temelde danışman seans boyunca danışana rehberlik etmek için yanında bulunur. Danışana telkin vermek ya da dışarıdan danışanın zihin sürecine müdahalede bulunmak söz konusu değildir. Danışman seansı yöneterek danışanın gereken bağlantıları kurmasına yardımcı olmak ve danışanın bahsettiği geçmiş yaşamlar ile şimdiki yaşamı arasındaki paralellikleri kavrayıp doğru yargılarla yeni bir farkındalığa ulaşmasına yardımcı olur. Seans sonrası kişinin çözmek istediği soruna dair tavrı ve enerji alanı değişir. Bu da danışanın tüm yaşamına, kendisi ve çevresiyle olan ilişkisine pozitif şekilde yansır.

Regresyon Terapistliği eğitimimi, ABD’de bulunan IBRT (International Board of Regression Therapy) kurumundan sertifika almış, Dr. Jeffrey Ryan ve Dr. Janet Cunningham’ın eğitim verdiği ilk Türk Geçmiş Yaşam Terapisti olan, Günay Yalçın’ın öğrencisi olarak tamamladım.