Karmik Astrolojide Vedik Prensipleri 2

vedicastro

Gezegensel Gunanın ve Guna Burcunun vasıflarını harmanlamak astrolojideki en önemli referans ilkelerden biridir. Sadece Vedik astrolojisinde alanında da değil.Batı astrolojisini çalışıyor olsanız bile bu prensipler size yardımcı olur. Burç ve gezegensel Gunanın özelliklerinden faydalanmaya başladığınızda, her şeyin arkasında yatan yorumlamalar ve motivasyonlarda belirgin bir fark göreceksiniz.

Beş Element – Vedik İlimlerin Yapı Taşları

Benlik bu bedene, bu yoğun karışıklığa girdi. Eğer kişi kendini bulur ve tanırsa, herşeyin yapıcısıdır-yazarıdır!  Dünya onundur-o başlı başına bir dünyadır.
– Brhadaranyaka Upanishad

Ruh Purusha olarak adlandırılır. Ruh şekle büründüğünde Prakriti olarak adlandırılır. Prakriti olan her nesne purushanın ifadesidir. Ruhu ifade eden Madde. Ruhu ifade eden bu Maddesel dünya 5 elementle şekillenmiştir. Bunlar Vedik İlimlerin yapı taşlarıdır. Özellikleri, Hint felsefesine tüm yönleriyle zemin olan modelleri teşkil eder. Önce 5 elementi inceleyeceğiz, sonra 3 gunadan (doğanın 3 vasfı) etkilenen evrimlerini keşfedeceğiz. En katısından başlayıp en incesine doğru 5 element şunlardır:

Toprak – Su – Ateş – Hava – Ether (Boşluk)

Toprak – Beden; en yoğun elementtir, aynı zamanda en ağır ve “kütleli” fizyolojik etkidir. İhtiyaçları doğduğunda en çok ilgiyi isteyen fiziksel bedenimizdir. Örneğin, telefonda en iyi arkadaşınızla konuşmak ne kadar eğlenceli olsa da banyoya gitme ihtiyacındaysanız ancak bir süre kendinizi tutabilir ve bu dürtünüzü bastırabilirsiniz.

Toprak bizi koku alma duyusuna bağlar. Ayurveda, koklayabildiğimiz her şeyde toprak olduğunu söyler. Toprak elementine değinen psikoloji – kelimenin tam manasıyla “Gerçekçilik” – bizim uygulamalı doğamızdır.

Toprak burçlarında öne çıkan gezegenler, duyumsal ve deneyimsel olurlar. Faydalı olmak isterler ve çok çalışırlar. İfadede pratiktirler. Doğum gününüzde arabanızı yıkarlar. Çok fazla Toprak durgunluk ve şekle takılmayı beraberinde getirir.

Toprak burçları: Oğlak, Boğa ve Başak.
Toprak elementini Merkür yönetir. Satürn ve Venüs de Topraksaldır.

Su – Duyular / Duygular; Özellikle de fiziksel bedenden dış dünyaya duyu akışı ve duyular aracılığıyla gerçekleşen duygusal bağlar ve izlenimler. Su aynı zamanda bizim alıcı duygusal zekamızdır. Bedensel ihtiyaçlarımızı (Toprak) karşılamak için enerjimizin çevremizle bağlantıya geçmesi ve onu alması gereken hayati seviye budur. Pastane vitrininde çikolatalı bir ekler görürüz ve ağzımız sulanmaya başlar.

Su bizi tat duyusuna bağlar. Ayurveda tadabildiğimiz her şeyde su olduğunu söyler. Psikolojik olarak Su derin duygusal bağlarımızla, hatıralarımızla ve duyusal izlenimlerimizle ilgilidir. Sudaki öne çıkan gezegenler, kişiyi bir diğerinden beslenmeye ve duygusal olarak bağlanmaya iter. Doğum gününüzde akşam yemeğinizi pişirirler. Çok fazla su fazlasıyla duygusal bağlılığa, gerçeklerden kaçışa ve aşırılığa yol açabilir.

Su burçları: Yengeç, Akrep ve Balık.

Su elementini Venüs idare eder. Ay ve Jüpiter de suyla bağlantılı gezegenlerdir.
(Mars bir su burcunu idare etmesine rağmen ateşli bir gezegendir)

Ateş – Zihin / Odaklanmış Eylem; Ateş elementi her şeyin – yemek, zihinsel izlenimler ve benzerlerinin– sindirilmesine karşılık gelir. Aynı zamanda aktif duygusal zekamız, tutkulu doğamız ve içgüdüsel ve koşullanmış / tepkisel zihnimizdir. Duyusal izlenimleri (su) sindiren ve onları faydalı düşüncelere dönüştüren element ateştir. Aksi halde zihnimiz sadece duyusal bir veri karmaşasından ibaret olurdu.

Ateş bizi görme duyusuna bağlar. Ayurveda, görebildiğimiz her şeyde Ateş izi olduğunu söyler. Psikolojik olarak Ateş, eylemsel, arzu doğamızı temsil eder. Tutkularımızı tatmin etmek için tabiri caizse “yanarız”. Vitrindeki o çikolatalı ekleri “istememizi” sağlayan şey ateştir. Ateş burcundaki öne çıkan gezegenler, aktif, cesur ve agresif bir doğa sergiler. Güçlü ateş tipleri en ilham verici fakat aynı zamanda en ben merkezcil burçlar olabilirler. Doğum gününüzde size seksi iç çamaşırları alırlar ya da sizin için giyerler. Çok fazla ateş aşırı öfkeye yol açabilir.

Ateş burçları: Koç, Aslan ve Yay.

Ateş elementini Mars idare eder. Güneş ve Jüpiter de aynı zamanda ateşli gezegenlerdir.

Hava – İdrak; Hava elementi, beden, nefes, düşünceler ve benzeri her şeyin hareketine karşılık gelir. Hava bizim yüksek entelektüel ve sosyal zekamızdır. Felsefelerimiz ve fikirlerimizin – politikalarımız ve akılcılaştırmalarımızın – ve aynı zamanda da diğerleriyle ve bir bütün olarak toplumla nasıl ilişkiler kurduğumuzun zekasıdır. Dünyayı ve diğer insanları gözlemlememiz ve sosyal olarak etkileşime geçmemiz, onlar ve kendimiz hakkında sonuçlara varmamız hava elementi aracılığıyla olur. Vitrindeki ekleri yiyip yemeyeceğimize karar verecek olan Hava elementidir.

Hava bizi dokunma duyusuna bağlar. (Tenimizle) hissedebildiğimiz her şeye Hava tarafından dokunulmuştur. Psikolojik olarak Hava, daha yüksek olan zihinsel becerilerimizi ve aynı zamanda da vicdanımızı ve ahlaki ilkelerimizi temsil eder. Hava burçlarında öne çıkan gezegenler çok sosyal bir doğa sergiler. Doğum gününüzde sizi operaya götürür. Çok fazla hava, kişiyi temelsiz, ilgisiz, kuru ve steril hale getirir.

Hava burçları: Terazi, Kova ve İkizler

Hava elementini Satürn idare eder. Venüs ve Merkür de aynı zamanda havasal gezegenlerdir. Güneşle 30°’lik açıya gelirse ay da havasal olur.

Ether (Boşluk) – Bilinç; Ether elementi bizzat saf bilince karşılık gelir. Farkındalığımız. Astrolojik haritada 4 temel fiziksel elementin ötesinde olma tabakasıdır. Bilince tanıklık etmeye karşılık gelir, bu da düşünce evresinin (hava) algılanmasını ve bununla tanımsız kalınmasını sağlar. Özgürlükle olan bağımızdır ve gerçek Benliğimize ve sezgisel doğamıza en yakın olandır.

Psikolojik olarak Ether, zihin/beden kompleksinden ilkel bir özgür kalışı temsil eder. Düşünen / hisseden zihin maddesiyle yaradılışın birliği ve onunla olan bağımız arasındaki mesafeyi algılamamız Ether elementi aracılığıyla olur. Davranışsal model olarak, gözlemci, tanık olarak sağlıklı bir şekilde bağını koparmış olan kişidir. Ether bizim fiziksel karmamızın ötesindedir.

Ether burcu yoktur. Ether elementini idare eden Jüpiterdir.

Beş Elementin İşleyişi

Daha ince olan her bir element daha katı olanları içerir, gözlemler ve onlara hayat verir. Bu şekilde ve bu nedenden dolayı ilk Aum sesi yaratılışın ilk eylemidir. Pek çok başka dine ait metinlerinde de “başlangıçta söz vardı” denir. Amin Aum’un bir diğer şeklidir. Tüm yaratıklar, karmalarına dayanan kendine has titreşimlerle bu şekilde yaratılmıştır. Yine de tüm yaratıklar aynı kaynaktan, aynı ilkel kökenden, Aum sesinden gelir. Böylelikle ether elementi aracılığıyla, yaratılış dansı, daha önceden de var olan dengeyle başlar (Ses ether yoluyla yayılır). Etherden sonra, Hava elementi şekillenmiş (idrak), sonrasında Ateş (eylemsel zeka), Su (hisseden zeka) ve Toprak (beden). Bu model mantraların neden bu kadar güçlü olduğunu gösterir. Beş elementsel bedenimiz boyunca titreşirler (Mantralar sürekli olarak tekrar edilen kutsal seslerdir).

Yukarıda da gösterildiği gibi, yaşam daha ince olan elementlerden daha katı olanlara doğru yaratılır. Fakat, ruhani yolumuz tam tersi yönde işler. Önce bedenimize, sonra duyularımıza ve duyusal zekamıza, sonra eylemsel duygularımıza, sonra idrağımıza ve en sonunda da saf bilince hükmetmeliyiz. Çikolatalı bir ekler gördüğümüzde, fiziksel bedenimiz (toprak) duyularımızla (Su) hayat bulur. Onu yeme arzumuz tepkisel / içgüdüzel zekamızda (Ateş) ortaya çıkar ama gerçekte yüksek zeka (Hava) ekleri yeyip yemeyeceğimize karar verir. Bilincimiz (Ether) bu süreci farketmemizi sağlar.

Karma ve Beş Element

Vedik düşüncesine göre herşey saf Tanrısal enerjinin, saf Tanrısal bilincin bir ifadesidir. Yukarıda ifade edildiği üzere, tüm fiziksel vücutlar bu dengeli Tanrısal durumdan doğar. Ama geçmiş karmasının ve onlara eşlik eden samskaraların (akli izlenimler) bir sonucu olarak, beş element, düzgün insanı, hayvanı ya da diğer her ne ise yansıtan vücudu yaratmak için kendilerini düzene koyar. Bu karmik enerji, o yaşamda öğrenilmesi gereken derslere işaret eder.

Örneğin, bu yaşamda öfke sorunlarının üstesinden gelmesi gereken bir kişi, öfkesiyle yüzleşmesini ve umalım ki aşmasını sağlayacak bir beden, zihin ve terbiye miras bırakır. Öfke durumunda, muhtemelen ateş elementi hakim olur. Astrolojik bir harita bunu ortaya serer. Bu ruhun karmasının ve içine hapsolabilceğimiz yanılsama modelinin bir portresidir. Karma “eylem” anlamına geldiği için kendimizi, özümüz olarak değil de eylemlerimiz olarak zannedebilir öyle algılayabiliriz. Bu Maya’dır, yanılsamadır…

Karmik Astrolojide Vedik Prensipleri yazısının son bölümünde Kastları anlatıyor olacağım. Bütünün hayrına olması dileğiyle.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s