Karmik Astrolojide Vedik Prensipleri 1

Astrology-1

Vedik Geçmişini Anlamak

Vedik/Hint astrolojisinde (hatta herhangi bir astroloji sisteminde) başarılı olmak için, Vedik astrolojisinin derin prensiplerini anlamamız gereklidir. Tüm şifa ve metafizik sistem fonksiyonları bu evrensel prensiplerle ilişkilidir. Aynı zamanda Karmik Astrolojinin de temelini oluşturur. Bu yapıları anlayamazsak sadece karanlıkta boşa kürek çekmiş ve alakasız detayları birleştirmek için uğraşıyor oluruz.

Bu detayın yoksunluğu astrolojiyi “bilim dışı” veya “batıl inanç” kategorisine indirgeyen faktördür ki, astrolojinin bu yapılarını çözmüş kişiler zaten bilimsel bir yaklaşım izlemektedir. Siz de astrolojiyi daha yakından keşfettikçe bu bakış açısına sahip olacaksınız.

Vedik (Hint)

Evrensel Astrolojik prensipler yaşamı anlamlandırma üzerine çalışılan tüm sistemlerde kullanılabilir. Bununla birlikte Vedik sisteminin kavramsal olarak en zengin ve detaylı sistem olduğu söylenebilir. Aslında Vedik’ler kendi öğretilerine “Vedik” ya da “Hindu” demezler. Mesela yazıda anlatacağım öğretilerin isimleri “Sanatana Dharma” yani “Ebedi Gerçeklik”tir.

Bu noktada küçük bir örnek vermek yerinde olacaktır; Hindu tapınakları bir çok Tanrı ve bir çok inancın imgelerini barındırmaktadır. İsa, Buddha, Hz. Muhammed, Lord Şiva, Ganeşa, İlahi Anne ile yan yana oturmaktadır. Tüm dinlere saygı duyulmaktadır. Yoga ve diğer Vedik bilimleri din değildir, Santana Dharma baz alınarak uygulanan yöntemlerdir.

Birçoğunuz bu prensiplerin açıklamasını yoga ve belki Ayurveda aracılığıyla duymuşsunuzdur. Oysa bunlar özellikle Vedik astrolojisinin objektifi aracılığıyla açıklanabilir. Vedik prensiplerini anladığımızda, astrolojiye ve hayata olan algımız katlanarak genişleyecektir. Bu derin ve evrensel bilgeliğin ışığında astrolojinin gerçekliği kendini ispat eder. Yogayı ve “Santana Dharma”yı anladıkça, astroloji prensiplerini de daha iyi algılayacaksınız. Haydi sırayla şunlara odaklanalım:

  1. Üç Guna (beden, zihin, ruh)
  2. Beş Element (toprak, su, ateş, hava, eter)
  3. Gezegensel Kabine
  4. Sınıflar (savaşçı, işçi, tüccar, öğretmen)

Üç Guna

Üç Guna yani Sattwa, Rajas ve Tamas bunlar doğanın üç niteliğidir. Guna terimi “bağdaştıran/bağlayan” anlamındadır. Gunalar üç farklı ip gibidir, hem birbirinden bağımsız hem de birbiriyle bağlantılıdır. Bu üçü birleştiğinde ise Maya (içinde yaşadığımız illüzyon, yanılsama) halatını oluştururlar. Bunlar yalnızca bizi içinde bulunduğumuz yanılsamaya (illüzyona) bağlayan fiziksel/mental yaratıklardır. Tüm madde ve enerjiler 3 gunayı farklı miktarlarda barındırmaktadır. Bunlar fiziksel, zihinsel ve ruhsal (spiritüel) dünyaları birleştiren özelliklerdir.

Tamas: Stabilite, eylemsizlik, cehalet, bağlılık. Tamas, eylemsizliği bir duruma veya forma tutunma eğilimimizle bağdaştırmaktadır. En iyi tanımı fiziksel bedendir; KENDİMİZ.

Rajas: Aktivite, hırs, tutku. Rajas, motivasyon ve hazzı keşfetme arzumuz ile bağdaşmaktadır. En iyi tanımı zihin ve duygulardır; DİĞERLERİ.

Sattwa: Harmoni, bilgelik, barış. Sattwa, bizleri mutluluk ve bilgelikle birleştirmektedir, ki bu da tamamen özgürleşmeden önceki son aşamadır. En iyi tanımı ruhtur; TANRI.

Her bir Gunanın kendine has ve önemli işlevleri vardır:

Tamas; fiziksel dünyanın sağlamlık, stabilitesini barındırır. Bunun anlamı bizim için bedendir. Katı objeler Taması ağırlıklı barındırmaktadır, özellikle de hareketsiz olanlar (durağan).

Rajas; zihin ve duyguları içermektedir; fiziksel dünyayı istekler ve tercihler aracılığıyla hareketlendirmektedir. Beden besin veya harekete ihtiyaç duyduğunda, Rajas bizi harekete geçirir.

Sattwa; üst akıl, ruh ve ruhun gelişimi ile, neşe ve mutluluğa olan bağlılıkla ilgilidir ki bu bir noktada bırakılmalıdır.

Tüm bu belirleyici özellikler, aynı zamanda karşımıza engelleyici faktörler olarak da çıkar ve ifade biçimleri yansıttığımız hayali limitlerimizi gösterir. Maya kavramı böyle şekillenir. Tamas mental veya duygusal bir hal alınca, zihin durgunlaşarak sıkılır ve cahillik başlar. Ne Rajas ne de Tamas yüksek öğrenim için sağlıklı değildir. Yüksek öğrenim Sattwa bir zihin ile mümkündür.

Bu yazıyı okurken eğer uykunuz gelirse öğrenmeyi bırakırsınız, Tamas’ın ağırlığı üzerinize çöker. Eğer birden acıkır veya cinsel arzularınız uyanırsa ya da öfkelenirseniz yine öğrenmeyi bırakırsınız; Rajas öğrenme için gerekli olan zihinsel huzurunuzu bozar.

Gunalara Dair Hayattan Bir Örnek

Gunaların genel olarak nasıl çalıştığını kafanızda şöyle canlandırabilirsiniz; bu sabah alarmınız çaldığında Tamas’ın baskısı da oradaydı. Bedeniniz ve zihniniz ağırdı ve belki de rüya görüyordunuz. Uyku, tembellik, yanılgı Tamasik davranışlardır. Hareket etmeye ve kendinizi motive etmeye başladığınız anda Rajas baskın hale gelir, bu onun alanıdır. Aynı zamanda işe gitmeniz ve para kazanmanız gerekmekte çünkü size keyif veren ve tatmin eden şeyleri yapabilmek istiyorsunuz. Kısacası peşinden koştuğumuz şeyler çoğunlukla, ben merkezli olmakla birlikte Rajasvari eylemlerdir. Şu an siz bunu, zevk arayışını bir kenara bırakıp, bilgi ve idrak arayışıyla okurken, Sattwa baskın gelir. (En azından öyle umuyorum 🙂 )

Astroloji ve Üç Guna

Astroloji anlayışına Üç Gunayı entegre etmenin farklı yolları bulunmakta. İlk olarak daha geniş ve genel bir açıyla her gezegenin belli durumları yönetme/çalıştırma potansiyelini gözlemleyerek başlayabiliriz:

  • Tamasik tavır (beden aracılığıyla – ağır ve ben merkezli şekilde)
  • Rajasik tavır (zihin ve duygular aracılığıyla – tutkulu bir şekilde)
  • Sattwik tavır (ruh aracılığıyla – sevgi dolu, dengeli şekilde) Bu astrolojik gerçekliğin ilk seviyesidir.
  1. Engellenmiş gezegen enerjileri fiziksel beden yoluyla, psikolojik ve spiritüel açıdan karanlık bir tavır sergileyecektir.
  2. Ortalama gücü olan gezegensel enerjiler, zihin ve duygular yoluyla daha fazla işlemektedir. Tutkular yoluyla çalışacaklardır. Bedensel zevkler ve karanlık duygular dikkat dağınıklığı yaratacaktır. Bu tutkulu doğa Sattwa için gereken dengeyi rahatsız etmektedir.
  3. Çok gelişmiş gezegensel enerjiler, daha sevgi dolu ve dengeli şekilde işleyecektir. Zekanın en büyük güçleri bunlardır. Bu zeka tutkular yoluyla dağılmaktadır. Öfke ve korku gibi negatif duygular (Tamasvari doğa) kontrol altında olmalıdır.

Vedik astrolojide, Gezegensel Asaletler (gezegenin yöneticisiyle ilişkisi) göreceli kavramlar olan uyanıklık ve uykunun belirleyici faktörlerinin anasıdır. (“Jagraadadi Avasthas” denir). Gezegensel Asalet görünüş ve gösterişten önce gelir. Bir gezegenin asaleti, hayatı etkilediği alanlardaki idrak miktarına bağlıdır.

Zayıflamış, Düşman veya Büyük Düşman Asaleti: Tamasik

Tarafsız, Arkadaş, Dost: Rajasik

Yücelme, Asil Burç: Sattwik

Gunaların Yönetici Gezegenleri

İkinci olarak, gezegenlerin gunaları vardır ve doğal olarak bu özelliği hayatımıza yansıtırlar. İşte bu noktada olaylar biraz zorlaşır. Çünkü Üç Guna hakkında yargılayıcı olmak oldukça kolaydır. Çoğu Vedik astroloğu, Üç Gunayı tartışırken yargılayıcı olmaktadır. İyi veya kötü olarak nitelendirmektedir, bu oldukça yanlıştır. Her şey ilahi ilham barındıran bir amaca sahiptir. Kısıtlı perspektife sahip yargılarımız yerine kendimizi yalnızca bu amaçla hizaya getirmemiz gerekmektedir.

Tamasik gezenler: Mars, Satürn, Ay Düğümleri (Rahu ve Ketu)

Rajasik gezegenler: Merkür, Venüs

Sattwik gezegenler: Güneş, Ay, Jüpiter

Tamasik gezegenler koruma yoluyla motive olur, ancak bu süreçte karanlık da getirebilirler. Mars bizi öfkeden korur, Satürn ise korkudan. Ay Düğümleri bir istisnadır. Düğümler karmaşa getirir ve egoyu korur. Muhtemelen burada bu kadar zor enerjiler olmasının nedeni budur. Ancak ay düğümlerindeki bu kargaşayı çözdükçe onların egomuz üzerindeki etkisini de rahatlatmış oluruz.

Rajasik gezegenler arzular ve zevki deneyimleyerek motive olur ama dikkat dağıtırlar. Merkür dürtü ve oyunu, Venüs bedensel zevkleri ve güzelliği getirir.

Sattwik gezegenler iyi ve moral verici şeyler yapıldığında motive olur ama bu süreçte gerçeklikten uzaklaşabilirler. Güneş, doğruluk yolumuzu aydınlatır; Ay karşılıksız sevgi vermek ve her şeyle bütün olmayı ister; Jüpiter ise üst benliğimizi genişletmek arzusundadır.

Bu enerjileri iyi veya kötü diye adlandırarak yargılamamak konusunda dikkatli olmalıyız. Onlar sadece gücü, motivasyonu aktive eder. İyi bir motivasyonla kötü bir şey yapmak mümkün olduğu gibi tam tersi de mümkündür. Mesela, fanatik bir dindar, inancı uğruna birini öldürebilir çünkü bunun doğru olduğuna inanır. Bu Sattwik enerjinin sapkınlık boyutudur. “Kendi iyiliği için” yalan söyleme de Sattwik enerjinin kötüye kullanımına örnektir.

Ayrıca Tamasik enerjinin koruyucu özelliği iyilik için harika bir güç de olabilir. Binaya koşan bir itfaiyecinin sizin hayatınızı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atması Tamasik bir harekettir. Zor bir durumda, kötü bir sonucu engellemeye çalışmaktadır. Çatışma ve zorlukların her türü Tamasik enerjidir.

Rajasik enerji basite indirgemek gerekirse arzular ve zevklerdir. Bir çok yönden hayatımızın büyük bir kısmını Rajasik enerjiyle geçiririz. Arzuları bir başkasıyla paylaşma isteği de aynı şekilde Rajasiktir. Örneğin, seks Rajasik bir eylemdir.

Mesela Mars, her zaman bir şeyi korumaya ve onu güçsüzleştirmeye çalışanı görünce yok etmeye güdüsündedir. Mars’ın gökyüzündeki ev yerleşimi, burç yerleşimi ve transitleri bunların hepsini gösterir. Jüpiter her zaman iyiyi görerek, zorluklara karşı iyiyi genişletmeye çalışır. Venüs her zaman bir şeyi güzelleştirerek, daha tatmin edici ve zevkli hale getirmeye çalışır.

Gunaları astrolojik olarak tercüme etmeyi öğrendiğimiz anda, gezegenin farkındalık durumunu doğal yaradılışı ile birleştirebiliriz.

Örneğin: Eğer Mars yüksek seviyede işlevsellik gösteriyorsa, ruhun gelişimini (Sattwik) yavaşlatan şeyleri yok etmeye çalışacaktır (Tamasik). Orta seviyede işlevsellik gösteriyorsa, zihnin gücünü azaltan veya zevke giden yolu kesen şeyleri yok etmeye çalışacaktır (Rajasik). En düşük seviyede işlevsellik gösteriyorsa, fiziksel durumunu tehdit eden şeyleri yok etmeye çalışacaktır (Tamasik). Bununla birlikte Mars’ın zararlı doğası yine de kötü değildir. Mars’ın yarattığı sorunlarla uğraşırken acı çekeriz çünkü yanlış savaşlara girmişizdir. Bu örnek tüm gezegenleri kapsar ve her birini ayrı ayrı ele aldığımızda kavranır.

Üçüncüsü, burçların bir Gunası vardır. Genel olarak burçlar onları yöneten gezegenlerin psikolojik ifadeleridir. Dolayısıyla burçların çoğunun, onları yöneten gezegen ile aynı Gunaya sahip olması akla yatkındır, fakat elbette istisnalar var.

Tamasik Rajasik Sattwik
Başak Koç Yengeç
Akrep Boğa Aslan
Oğlak İkizler Yay
Kova Terazi Balık

Tıpkı gezegenlerin olduğu gibi burçların da motivasyonları vardır. Sattwik burçtaki bir gezegen iyi şeyler yapmaya ve yükselmeye yönelik motive olacaktır. Tamasik burçtaki bir gezegen, kendi ve başkaları için acıdan, sıkıntıdan kaçınmak için motive olacaktır. Rajasik burçtaki bir gezegen kendisinin veya başkalarının arzularını yerine getirme yönünde motive olacaktır. Bu durumda gezegensel Guna ve Burç Gunalarının niteliklerini harmanlamak oldukça önemlidir.

Karmik Astroloji’de Vedik prensipleri ile ilgili bu çeviri yazı dizisinin devamında elementer ilkeler ve kastları paylaşıyor olacağım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s