Karmik Astrolojide Vedik Prensipleri 2

vedicastro

Gezegensel Gunanın ve Guna Burcunun vasıflarını harmanlamak astrolojideki en önemli referans ilkelerden biridir. Sadece Vedik astrolojisinde alanında da değil.Batı astrolojisini çalışıyor olsanız bile bu prensipler size yardımcı olur. Burç ve gezegensel Gunanın özelliklerinden faydalanmaya başladığınızda, her şeyin arkasında yatan yorumlamalar ve motivasyonlarda belirgin bir fark göreceksiniz.

Beş Element – Vedik İlimlerin Yapı Taşları

Benlik bu bedene, bu yoğun karışıklığa girdi. Eğer kişi kendini bulur ve tanırsa, herşeyin yapıcısıdır-yazarıdır!  Dünya onundur-o başlı başına bir dünyadır.
– Brhadaranyaka Upanishad

Ruh Purusha olarak adlandırılır. Ruh şekle büründüğünde Prakriti olarak adlandırılır. Prakriti olan her nesne purushanın ifadesidir. Ruhu ifade eden Madde. Ruhu ifade eden bu Maddesel dünya 5 elementle şekillenmiştir. Bunlar Vedik İlimlerin yapı taşlarıdır. Özellikleri, Hint felsefesine tüm yönleriyle zemin olan modelleri teşkil eder. Önce 5 elementi inceleyeceğiz, sonra 3 gunadan (doğanın 3 vasfı) etkilenen evrimlerini keşfedeceğiz. En katısından başlayıp en incesine doğru 5 element şunlardır:

Toprak – Su – Ateş – Hava – Ether (Boşluk)

Toprak – Beden; en yoğun elementtir, aynı zamanda en ağır ve “kütleli” fizyolojik etkidir. İhtiyaçları doğduğunda en çok ilgiyi isteyen fiziksel bedenimizdir. Örneğin, telefonda en iyi arkadaşınızla konuşmak ne kadar eğlenceli olsa da banyoya gitme ihtiyacındaysanız ancak bir süre kendinizi tutabilir ve bu dürtünüzü bastırabilirsiniz.

Toprak bizi koku alma duyusuna bağlar. Ayurveda, koklayabildiğimiz her şeyde toprak olduğunu söyler. Toprak elementine değinen psikoloji – kelimenin tam manasıyla “Gerçekçilik” – bizim uygulamalı doğamızdır.

Toprak burçlarında öne çıkan gezegenler, duyumsal ve deneyimsel olurlar. Faydalı olmak isterler ve çok çalışırlar. İfadede pratiktirler. Doğum gününüzde arabanızı yıkarlar. Çok fazla Toprak durgunluk ve şekle takılmayı beraberinde getirir.

Toprak burçları: Oğlak, Boğa ve Başak.
Toprak elementini Merkür yönetir. Satürn ve Venüs de Topraksaldır.

Su – Duyular / Duygular; Özellikle de fiziksel bedenden dış dünyaya duyu akışı ve duyular aracılığıyla gerçekleşen duygusal bağlar ve izlenimler. Su aynı zamanda bizim alıcı duygusal zekamızdır. Bedensel ihtiyaçlarımızı (Toprak) karşılamak için enerjimizin çevremizle bağlantıya geçmesi ve onu alması gereken hayati seviye budur. Pastane vitrininde çikolatalı bir ekler görürüz ve ağzımız sulanmaya başlar.

Su bizi tat duyusuna bağlar. Ayurveda tadabildiğimiz her şeyde su olduğunu söyler. Psikolojik olarak Su derin duygusal bağlarımızla, hatıralarımızla ve duyusal izlenimlerimizle ilgilidir. Sudaki öne çıkan gezegenler, kişiyi bir diğerinden beslenmeye ve duygusal olarak bağlanmaya iter. Doğum gününüzde akşam yemeğinizi pişirirler. Çok fazla su fazlasıyla duygusal bağlılığa, gerçeklerden kaçışa ve aşırılığa yol açabilir.

Su burçları: Yengeç, Akrep ve Balık.

Su elementini Venüs idare eder. Ay ve Jüpiter de suyla bağlantılı gezegenlerdir.
(Mars bir su burcunu idare etmesine rağmen ateşli bir gezegendir)

Ateş – Zihin / Odaklanmış Eylem; Ateş elementi her şeyin – yemek, zihinsel izlenimler ve benzerlerinin– sindirilmesine karşılık gelir. Aynı zamanda aktif duygusal zekamız, tutkulu doğamız ve içgüdüsel ve koşullanmış / tepkisel zihnimizdir. Duyusal izlenimleri (su) sindiren ve onları faydalı düşüncelere dönüştüren element ateştir. Aksi halde zihnimiz sadece duyusal bir veri karmaşasından ibaret olurdu.

Ateş bizi görme duyusuna bağlar. Ayurveda, görebildiğimiz her şeyde Ateş izi olduğunu söyler. Psikolojik olarak Ateş, eylemsel, arzu doğamızı temsil eder. Tutkularımızı tatmin etmek için tabiri caizse “yanarız”. Vitrindeki o çikolatalı ekleri “istememizi” sağlayan şey ateştir. Ateş burcundaki öne çıkan gezegenler, aktif, cesur ve agresif bir doğa sergiler. Güçlü ateş tipleri en ilham verici fakat aynı zamanda en ben merkezcil burçlar olabilirler. Doğum gününüzde size seksi iç çamaşırları alırlar ya da sizin için giyerler. Çok fazla ateş aşırı öfkeye yol açabilir.

Ateş burçları: Koç, Aslan ve Yay.

Ateş elementini Mars idare eder. Güneş ve Jüpiter de aynı zamanda ateşli gezegenlerdir.

Hava – İdrak; Hava elementi, beden, nefes, düşünceler ve benzeri her şeyin hareketine karşılık gelir. Hava bizim yüksek entelektüel ve sosyal zekamızdır. Felsefelerimiz ve fikirlerimizin – politikalarımız ve akılcılaştırmalarımızın – ve aynı zamanda da diğerleriyle ve bir bütün olarak toplumla nasıl ilişkiler kurduğumuzun zekasıdır. Dünyayı ve diğer insanları gözlemlememiz ve sosyal olarak etkileşime geçmemiz, onlar ve kendimiz hakkında sonuçlara varmamız hava elementi aracılığıyla olur. Vitrindeki ekleri yiyip yemeyeceğimize karar verecek olan Hava elementidir.

Hava bizi dokunma duyusuna bağlar. (Tenimizle) hissedebildiğimiz her şeye Hava tarafından dokunulmuştur. Psikolojik olarak Hava, daha yüksek olan zihinsel becerilerimizi ve aynı zamanda da vicdanımızı ve ahlaki ilkelerimizi temsil eder. Hava burçlarında öne çıkan gezegenler çok sosyal bir doğa sergiler. Doğum gününüzde sizi operaya götürür. Çok fazla hava, kişiyi temelsiz, ilgisiz, kuru ve steril hale getirir.

Hava burçları: Terazi, Kova ve İkizler

Hava elementini Satürn idare eder. Venüs ve Merkür de aynı zamanda havasal gezegenlerdir. Güneşle 30°’lik açıya gelirse ay da havasal olur.

Ether (Boşluk) – Bilinç; Ether elementi bizzat saf bilince karşılık gelir. Farkındalığımız. Astrolojik haritada 4 temel fiziksel elementin ötesinde olma tabakasıdır. Bilince tanıklık etmeye karşılık gelir, bu da düşünce evresinin (hava) algılanmasını ve bununla tanımsız kalınmasını sağlar. Özgürlükle olan bağımızdır ve gerçek Benliğimize ve sezgisel doğamıza en yakın olandır.

Psikolojik olarak Ether, zihin/beden kompleksinden ilkel bir özgür kalışı temsil eder. Düşünen / hisseden zihin maddesiyle yaradılışın birliği ve onunla olan bağımız arasındaki mesafeyi algılamamız Ether elementi aracılığıyla olur. Davranışsal model olarak, gözlemci, tanık olarak sağlıklı bir şekilde bağını koparmış olan kişidir. Ether bizim fiziksel karmamızın ötesindedir.

Ether burcu yoktur. Ether elementini idare eden Jüpiterdir.

Beş Elementin İşleyişi

Daha ince olan her bir element daha katı olanları içerir, gözlemler ve onlara hayat verir. Bu şekilde ve bu nedenden dolayı ilk Aum sesi yaratılışın ilk eylemidir. Pek çok başka dine ait metinlerinde de “başlangıçta söz vardı” denir. Amin Aum’un bir diğer şeklidir. Tüm yaratıklar, karmalarına dayanan kendine has titreşimlerle bu şekilde yaratılmıştır. Yine de tüm yaratıklar aynı kaynaktan, aynı ilkel kökenden, Aum sesinden gelir. Böylelikle ether elementi aracılığıyla, yaratılış dansı, daha önceden de var olan dengeyle başlar (Ses ether yoluyla yayılır). Etherden sonra, Hava elementi şekillenmiş (idrak), sonrasında Ateş (eylemsel zeka), Su (hisseden zeka) ve Toprak (beden). Bu model mantraların neden bu kadar güçlü olduğunu gösterir. Beş elementsel bedenimiz boyunca titreşirler (Mantralar sürekli olarak tekrar edilen kutsal seslerdir).

Yukarıda da gösterildiği gibi, yaşam daha ince olan elementlerden daha katı olanlara doğru yaratılır. Fakat, ruhani yolumuz tam tersi yönde işler. Önce bedenimize, sonra duyularımıza ve duyusal zekamıza, sonra eylemsel duygularımıza, sonra idrağımıza ve en sonunda da saf bilince hükmetmeliyiz. Çikolatalı bir ekler gördüğümüzde, fiziksel bedenimiz (toprak) duyularımızla (Su) hayat bulur. Onu yeme arzumuz tepkisel / içgüdüzel zekamızda (Ateş) ortaya çıkar ama gerçekte yüksek zeka (Hava) ekleri yeyip yemeyeceğimize karar verir. Bilincimiz (Ether) bu süreci farketmemizi sağlar.

Karma ve Beş Element

Vedik düşüncesine göre herşey saf Tanrısal enerjinin, saf Tanrısal bilincin bir ifadesidir. Yukarıda ifade edildiği üzere, tüm fiziksel vücutlar bu dengeli Tanrısal durumdan doğar. Ama geçmiş karmasının ve onlara eşlik eden samskaraların (akli izlenimler) bir sonucu olarak, beş element, düzgün insanı, hayvanı ya da diğer her ne ise yansıtan vücudu yaratmak için kendilerini düzene koyar. Bu karmik enerji, o yaşamda öğrenilmesi gereken derslere işaret eder.

Örneğin, bu yaşamda öfke sorunlarının üstesinden gelmesi gereken bir kişi, öfkesiyle yüzleşmesini ve umalım ki aşmasını sağlayacak bir beden, zihin ve terbiye miras bırakır. Öfke durumunda, muhtemelen ateş elementi hakim olur. Astrolojik bir harita bunu ortaya serer. Bu ruhun karmasının ve içine hapsolabilceğimiz yanılsama modelinin bir portresidir. Karma “eylem” anlamına geldiği için kendimizi, özümüz olarak değil de eylemlerimiz olarak zannedebilir öyle algılayabiliriz. Bu Maya’dır, yanılsamadır…

Karmik Astrolojide Vedik Prensipleri yazısının son bölümünde Kastları anlatıyor olacağım. Bütünün hayrına olması dileğiyle.

Karmik Astrolojide Vedik Prensipleri 1

Astrology-1

Vedik Geçmişini Anlamak

Vedik/Hint astrolojisinde (hatta herhangi bir astroloji sisteminde) başarılı olmak için, Vedik astrolojisinin derin prensiplerini anlamamız gereklidir. Tüm şifa ve metafizik sistem fonksiyonları bu evrensel prensiplerle ilişkilidir. Aynı zamanda Karmik Astrolojinin de temelini oluşturur. Bu yapıları anlayamazsak sadece karanlıkta boşa kürek çekmiş ve alakasız detayları birleştirmek için uğraşıyor oluruz.

Bu detayın yoksunluğu astrolojiyi “bilim dışı” veya “batıl inanç” kategorisine indirgeyen faktördür ki, astrolojinin bu yapılarını çözmüş kişiler zaten bilimsel bir yaklaşım izlemektedir. Siz de astrolojiyi daha yakından keşfettikçe bu bakış açısına sahip olacaksınız.

Vedik (Hint)

Evrensel Astrolojik prensipler yaşamı anlamlandırma üzerine çalışılan tüm sistemlerde kullanılabilir. Bununla birlikte Vedik sisteminin kavramsal olarak en zengin ve detaylı sistem olduğu söylenebilir. Aslında Vedik’ler kendi öğretilerine “Vedik” ya da “Hindu” demezler. Mesela yazıda anlatacağım öğretilerin isimleri “Sanatana Dharma” yani “Ebedi Gerçeklik”tir.

Bu noktada küçük bir örnek vermek yerinde olacaktır; Hindu tapınakları bir çok Tanrı ve bir çok inancın imgelerini barındırmaktadır. İsa, Buddha, Hz. Muhammed, Lord Şiva, Ganeşa, İlahi Anne ile yan yana oturmaktadır. Tüm dinlere saygı duyulmaktadır. Yoga ve diğer Vedik bilimleri din değildir, Santana Dharma baz alınarak uygulanan yöntemlerdir.

Birçoğunuz bu prensiplerin açıklamasını yoga ve belki Ayurveda aracılığıyla duymuşsunuzdur. Oysa bunlar özellikle Vedik astrolojisinin objektifi aracılığıyla açıklanabilir. Vedik prensiplerini anladığımızda, astrolojiye ve hayata olan algımız katlanarak genişleyecektir. Bu derin ve evrensel bilgeliğin ışığında astrolojinin gerçekliği kendini ispat eder. Yogayı ve “Santana Dharma”yı anladıkça, astroloji prensiplerini de daha iyi algılayacaksınız. Haydi sırayla şunlara odaklanalım:

 1. Üç Guna (beden, zihin, ruh)
 2. Beş Element (toprak, su, ateş, hava, eter)
 3. Gezegensel Kabine
 4. Sınıflar (savaşçı, işçi, tüccar, öğretmen)

Üç Guna

Üç Guna yani Sattwa, Rajas ve Tamas bunlar doğanın üç niteliğidir. Guna terimi “bağdaştıran/bağlayan” anlamındadır. Gunalar üç farklı ip gibidir, hem birbirinden bağımsız hem de birbiriyle bağlantılıdır. Bu üçü birleştiğinde ise Maya (içinde yaşadığımız illüzyon, yanılsama) halatını oluştururlar. Bunlar yalnızca bizi içinde bulunduğumuz yanılsamaya (illüzyona) bağlayan fiziksel/mental yaratıklardır. Tüm madde ve enerjiler 3 gunayı farklı miktarlarda barındırmaktadır. Bunlar fiziksel, zihinsel ve ruhsal (spiritüel) dünyaları birleştiren özelliklerdir.

Tamas: Stabilite, eylemsizlik, cehalet, bağlılık. Tamas, eylemsizliği bir duruma veya forma tutunma eğilimimizle bağdaştırmaktadır. En iyi tanımı fiziksel bedendir; KENDİMİZ.

Rajas: Aktivite, hırs, tutku. Rajas, motivasyon ve hazzı keşfetme arzumuz ile bağdaşmaktadır. En iyi tanımı zihin ve duygulardır; DİĞERLERİ.

Sattwa: Harmoni, bilgelik, barış. Sattwa, bizleri mutluluk ve bilgelikle birleştirmektedir, ki bu da tamamen özgürleşmeden önceki son aşamadır. En iyi tanımı ruhtur; TANRI.

Her bir Gunanın kendine has ve önemli işlevleri vardır:

Tamas; fiziksel dünyanın sağlamlık, stabilitesini barındırır. Bunun anlamı bizim için bedendir. Katı objeler Taması ağırlıklı barındırmaktadır, özellikle de hareketsiz olanlar (durağan).

Rajas; zihin ve duyguları içermektedir; fiziksel dünyayı istekler ve tercihler aracılığıyla hareketlendirmektedir. Beden besin veya harekete ihtiyaç duyduğunda, Rajas bizi harekete geçirir.

Sattwa; üst akıl, ruh ve ruhun gelişimi ile, neşe ve mutluluğa olan bağlılıkla ilgilidir ki bu bir noktada bırakılmalıdır.

Tüm bu belirleyici özellikler, aynı zamanda karşımıza engelleyici faktörler olarak da çıkar ve ifade biçimleri yansıttığımız hayali limitlerimizi gösterir. Maya kavramı böyle şekillenir. Tamas mental veya duygusal bir hal alınca, zihin durgunlaşarak sıkılır ve cahillik başlar. Ne Rajas ne de Tamas yüksek öğrenim için sağlıklı değildir. Yüksek öğrenim Sattwa bir zihin ile mümkündür.

Bu yazıyı okurken eğer uykunuz gelirse öğrenmeyi bırakırsınız, Tamas’ın ağırlığı üzerinize çöker. Eğer birden acıkır veya cinsel arzularınız uyanırsa ya da öfkelenirseniz yine öğrenmeyi bırakırsınız; Rajas öğrenme için gerekli olan zihinsel huzurunuzu bozar.

Gunalara Dair Hayattan Bir Örnek

Gunaların genel olarak nasıl çalıştığını kafanızda şöyle canlandırabilirsiniz; bu sabah alarmınız çaldığında Tamas’ın baskısı da oradaydı. Bedeniniz ve zihniniz ağırdı ve belki de rüya görüyordunuz. Uyku, tembellik, yanılgı Tamasik davranışlardır. Hareket etmeye ve kendinizi motive etmeye başladığınız anda Rajas baskın hale gelir, bu onun alanıdır. Aynı zamanda işe gitmeniz ve para kazanmanız gerekmekte çünkü size keyif veren ve tatmin eden şeyleri yapabilmek istiyorsunuz. Kısacası peşinden koştuğumuz şeyler çoğunlukla, ben merkezli olmakla birlikte Rajasvari eylemlerdir. Şu an siz bunu, zevk arayışını bir kenara bırakıp, bilgi ve idrak arayışıyla okurken, Sattwa baskın gelir. (En azından öyle umuyorum 🙂 )

Astroloji ve Üç Guna

Astroloji anlayışına Üç Gunayı entegre etmenin farklı yolları bulunmakta. İlk olarak daha geniş ve genel bir açıyla her gezegenin belli durumları yönetme/çalıştırma potansiyelini gözlemleyerek başlayabiliriz:

 • Tamasik tavır (beden aracılığıyla – ağır ve ben merkezli şekilde)
 • Rajasik tavır (zihin ve duygular aracılığıyla – tutkulu bir şekilde)
 • Sattwik tavır (ruh aracılığıyla – sevgi dolu, dengeli şekilde) Bu astrolojik gerçekliğin ilk seviyesidir.
 1. Engellenmiş gezegen enerjileri fiziksel beden yoluyla, psikolojik ve spiritüel açıdan karanlık bir tavır sergileyecektir.
 2. Ortalama gücü olan gezegensel enerjiler, zihin ve duygular yoluyla daha fazla işlemektedir. Tutkular yoluyla çalışacaklardır. Bedensel zevkler ve karanlık duygular dikkat dağınıklığı yaratacaktır. Bu tutkulu doğa Sattwa için gereken dengeyi rahatsız etmektedir.
 3. Çok gelişmiş gezegensel enerjiler, daha sevgi dolu ve dengeli şekilde işleyecektir. Zekanın en büyük güçleri bunlardır. Bu zeka tutkular yoluyla dağılmaktadır. Öfke ve korku gibi negatif duygular (Tamasvari doğa) kontrol altında olmalıdır.

Vedik astrolojide, Gezegensel Asaletler (gezegenin yöneticisiyle ilişkisi) göreceli kavramlar olan uyanıklık ve uykunun belirleyici faktörlerinin anasıdır. (“Jagraadadi Avasthas” denir). Gezegensel Asalet görünüş ve gösterişten önce gelir. Bir gezegenin asaleti, hayatı etkilediği alanlardaki idrak miktarına bağlıdır.

Zayıflamış, Düşman veya Büyük Düşman Asaleti: Tamasik

Tarafsız, Arkadaş, Dost: Rajasik

Yücelme, Asil Burç: Sattwik

Gunaların Yönetici Gezegenleri

İkinci olarak, gezegenlerin gunaları vardır ve doğal olarak bu özelliği hayatımıza yansıtırlar. İşte bu noktada olaylar biraz zorlaşır. Çünkü Üç Guna hakkında yargılayıcı olmak oldukça kolaydır. Çoğu Vedik astroloğu, Üç Gunayı tartışırken yargılayıcı olmaktadır. İyi veya kötü olarak nitelendirmektedir, bu oldukça yanlıştır. Her şey ilahi ilham barındıran bir amaca sahiptir. Kısıtlı perspektife sahip yargılarımız yerine kendimizi yalnızca bu amaçla hizaya getirmemiz gerekmektedir.

Tamasik gezenler: Mars, Satürn, Ay Düğümleri (Rahu ve Ketu)

Rajasik gezegenler: Merkür, Venüs

Sattwik gezegenler: Güneş, Ay, Jüpiter

Tamasik gezegenler koruma yoluyla motive olur, ancak bu süreçte karanlık da getirebilirler. Mars bizi öfkeden korur, Satürn ise korkudan. Ay Düğümleri bir istisnadır. Düğümler karmaşa getirir ve egoyu korur. Muhtemelen burada bu kadar zor enerjiler olmasının nedeni budur. Ancak ay düğümlerindeki bu kargaşayı çözdükçe onların egomuz üzerindeki etkisini de rahatlatmış oluruz.

Rajasik gezegenler arzular ve zevki deneyimleyerek motive olur ama dikkat dağıtırlar. Merkür dürtü ve oyunu, Venüs bedensel zevkleri ve güzelliği getirir.

Sattwik gezegenler iyi ve moral verici şeyler yapıldığında motive olur ama bu süreçte gerçeklikten uzaklaşabilirler. Güneş, doğruluk yolumuzu aydınlatır; Ay karşılıksız sevgi vermek ve her şeyle bütün olmayı ister; Jüpiter ise üst benliğimizi genişletmek arzusundadır.

Bu enerjileri iyi veya kötü diye adlandırarak yargılamamak konusunda dikkatli olmalıyız. Onlar sadece gücü, motivasyonu aktive eder. İyi bir motivasyonla kötü bir şey yapmak mümkün olduğu gibi tam tersi de mümkündür. Mesela, fanatik bir dindar, inancı uğruna birini öldürebilir çünkü bunun doğru olduğuna inanır. Bu Sattwik enerjinin sapkınlık boyutudur. “Kendi iyiliği için” yalan söyleme de Sattwik enerjinin kötüye kullanımına örnektir.

Ayrıca Tamasik enerjinin koruyucu özelliği iyilik için harika bir güç de olabilir. Binaya koşan bir itfaiyecinin sizin hayatınızı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atması Tamasik bir harekettir. Zor bir durumda, kötü bir sonucu engellemeye çalışmaktadır. Çatışma ve zorlukların her türü Tamasik enerjidir.

Rajasik enerji basite indirgemek gerekirse arzular ve zevklerdir. Bir çok yönden hayatımızın büyük bir kısmını Rajasik enerjiyle geçiririz. Arzuları bir başkasıyla paylaşma isteği de aynı şekilde Rajasiktir. Örneğin, seks Rajasik bir eylemdir.

Mesela Mars, her zaman bir şeyi korumaya ve onu güçsüzleştirmeye çalışanı görünce yok etmeye güdüsündedir. Mars’ın gökyüzündeki ev yerleşimi, burç yerleşimi ve transitleri bunların hepsini gösterir. Jüpiter her zaman iyiyi görerek, zorluklara karşı iyiyi genişletmeye çalışır. Venüs her zaman bir şeyi güzelleştirerek, daha tatmin edici ve zevkli hale getirmeye çalışır.

Gunaları astrolojik olarak tercüme etmeyi öğrendiğimiz anda, gezegenin farkındalık durumunu doğal yaradılışı ile birleştirebiliriz.

Örneğin: Eğer Mars yüksek seviyede işlevsellik gösteriyorsa, ruhun gelişimini (Sattwik) yavaşlatan şeyleri yok etmeye çalışacaktır (Tamasik). Orta seviyede işlevsellik gösteriyorsa, zihnin gücünü azaltan veya zevke giden yolu kesen şeyleri yok etmeye çalışacaktır (Rajasik). En düşük seviyede işlevsellik gösteriyorsa, fiziksel durumunu tehdit eden şeyleri yok etmeye çalışacaktır (Tamasik). Bununla birlikte Mars’ın zararlı doğası yine de kötü değildir. Mars’ın yarattığı sorunlarla uğraşırken acı çekeriz çünkü yanlış savaşlara girmişizdir. Bu örnek tüm gezegenleri kapsar ve her birini ayrı ayrı ele aldığımızda kavranır.

Üçüncüsü, burçların bir Gunası vardır. Genel olarak burçlar onları yöneten gezegenlerin psikolojik ifadeleridir. Dolayısıyla burçların çoğunun, onları yöneten gezegen ile aynı Gunaya sahip olması akla yatkındır, fakat elbette istisnalar var.

Tamasik Rajasik Sattwik
Başak Koç Yengeç
Akrep Boğa Aslan
Oğlak İkizler Yay
Kova Terazi Balık

Tıpkı gezegenlerin olduğu gibi burçların da motivasyonları vardır. Sattwik burçtaki bir gezegen iyi şeyler yapmaya ve yükselmeye yönelik motive olacaktır. Tamasik burçtaki bir gezegen, kendi ve başkaları için acıdan, sıkıntıdan kaçınmak için motive olacaktır. Rajasik burçtaki bir gezegen kendisinin veya başkalarının arzularını yerine getirme yönünde motive olacaktır. Bu durumda gezegensel Guna ve Burç Gunalarının niteliklerini harmanlamak oldukça önemlidir.

Karmik Astroloji’de Vedik prensipleri ile ilgili bu çeviri yazı dizisinin devamında elementer ilkeler ve kastları paylaşıyor olacağım.

Satürn ve Karmik Borç

saturn2

Karmik borç denildiğinde kastedilen; bu hayatınızda almanız, öğrenmeniz gereken “yaşam dersidir”. Bu öğrenme ihtiyacında ve zorunluluğunda olduğumuz ders hayata geliş amacımızdır. Bazılarımız bu dersi anlar ve öğrenmesi gerekeni kavrayarak yaşamadaki zorluklarla  başarıyla yüzleşir. Bazılarımız da hayatımızda neyin yanlış olduğunu anlamakta güçlük çekeriz ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden neden gelemediğimizi anlamak konusunda zorlanırız. Karmik Borç doğum haritanızda Satürn’ün yerleştiği burç ve evle ilgilidir. Unutmayın bu sizin Güneş burcunuz değildir. Elbette bazı haritalarda Satürn ve Güneş aynı burca yerleşmiş olabilir. Satürn yerleşiminizi öğrenmek için doğum haritanıza bakmalısınız.

Satürn yani Karmanın Lordu, Doğal Zodyak döngüsünü yaklaşık 28 yılda tamamlar. Bir burcu ziyaret ettiğinde (transit)  söz konusu burçta ortalama 2,5 yıl kadar kalır.Biraz da Satürn neleri temsil eder buna değinelim;  Batı Astrolojisinde Satürn; limitleri, engelleri, sınırlandırmaları, kısıtlamaları, kendini kontrolü, pratikliği, yapısallığı, stabiliteyi, sorumlulukları, disiplini ve karmik borcu temsil eder. Bu saydıklarım kulağa pek heyecan verici gelmeyebilir elbette fakat yaşamda bunlarla da uğraşmamız gerekecek =)

Yaklaşık olarak 41 yaşını geçtikten sonra bu yaşam derslerinin farkına varacaksınız. Eğer 18 ila 41 yaş arasındaysanız hala pek çok şey deneyimliyorsunuz demektir. Doğum haritanızdaki Satürn’ü bulmak için aşağıdaki sembolün haritanızda hangi burçta olduğuna bakmalısınız.

GLYPHS-Saturn

Satürn Koçta ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Bir görevin tam ve düzgün şekilde nasıl tamamlanacağını öğrenmek.
 • Para biriktirmenin, para harcamaktan daha önemli olduğunu anlamak.
 • Nasıl sakin kalınacağını öğrenmek ve problemin ne olduğunun farkına varmak.
 • Kestirme yolların daima işinize yarayamayacağını hatta bazen durumu daha kötü hale getirebileceğini anlamak.
 • Pek çok farklı tipte insan olduğunun farkında olarak tuzak ve çatışmadan kaçınmak.
 • Kolayca yanlış insanlara aşık olmanın hayatımızı daha zor bir hale getireceğini anlamak.

Satürn Boğada ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Paylaşmayı öğrenin, paylaşmıyorsanız başkalarından sizinle bir şeyler paylaşmasını beklemeyin.
 • Hayattaki öncelikleriniz bulun ve anlayın. Akışına bırakmayın.
 • Kendinize düşkünlüğünüzü kontrol etmeyi öğrenin, yoksa çok para harcarsınız.
 • Zamanın her şeyi değiştirdiğini anlayın, beklentileriniz buna dahil.
 • En değer verdiğiniz şeyin başkaları için değersiz olabileceğinin farkına varın.
 • Her şeyi dilediğiniz anda yapamayacağınızı anlayın. Doğru zamanı beklemeniz gerekebilir.
 • Doğru insanlarla ilişkiler kurun ve düşmanlarınızı umursamayın. Düşmanlarınızın peşine düşmeyin.
 • Bütçenizi ve harcamalarınızı dengelemeyi öğrenin. Düzeltmesi çok güç olmadan geleceğinizi planlayın.

Satürn İkizlerde ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Doğru seçimleri yapmayı öğrenin, eğer yapmazsanız geçmişteki seçimlerinizden pişmanlık duyacaksınız.
 • Eğer sözlerinizi tutmazsanız insanların size kolay kolay güvenmeyeceğini anlayın.
 • Bazı insanların aksiyonlarınızı ve kişiliğinizi anlamakta zorlanabileceğini anlayın. Aksiyonlarınız ailenizin kafasını karıştırıyorsa kendinizi ifade edin, açıklayın.
 • Yalanlarınıza devam edemediğinizde gerçek ortaya çıkacaktır. Gerçeği sonsuza dek saklayamayacağınızı anlayın.
 • Herhangi bir duruma her açıdan bakmayı öğrenin. (Pozitif, negatif, nötr ve bilinmeyen). Problemi tek bir açıdan düşünmek size yarar sağlamaz.
 • Kendinize güçlü bir kişilik inşa etmeye çalışın. Eğer yapmazsanız arkadaşlarınız ve aileniz varlığınızın değerini hissedemez. En kötüsü de olaylar boşanma ve ayrılma ile sonuçlanabilir.
 • Geçmişte öğrendiklerinizi gelecek olaylar için uygulayın. Problemleri daha karmaşık hale getirmeyin. Önem göstererek çözmeye çalışın.
 • Doğru zamanda gerektiğinde aksiyon alın. Dikkatinizi dağıtmayın ve problemleri/durumları görmezden gelmeyin.

Satürn Yengeçte ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Harekete geçmeden önce iki defa düşünün. Duygularınızla karar vermek yerine doğru seçimi yapmaya odaklanmayı öğrenin. Harekete geçmeden önce iki defa düşünün.
 • İnsanların farklı kişiliklere sahip olduğunu ve bazılarının sizin bakış açınızı kabul etmeyeceğini anlayın.
 • Evlilik için doğru partneri bulmaya çalışın. Evlilik için acele ettiğiniz taktirde muhtemelen boşanma ile sonuçlanacaktır.
 • Kendini tatmin etme davranışınızı ve duygularınızı kontrol etmeyi öğrenin. Meditasyon yapmayı deneyin. İşe yarıyor.
 • Anlayın ki, bir sorun hakkında endişelenmek ve çözüm bulmak içim hiçbir şey yapmamak, o sorunu çözmez.
 • Geçmişteki hatalarınızdan ders alın ve aynı hatayı iki defa yapmamayı öğrenin.
 • Herkesin heyheyleri olduğunu unutmayın, siz problemleri olan tek kişi değilsiniz. Doğru insanlardan yardım isteyin.
 • Başkalarına bağımlı olmamaya çalışın. Bazen sadece tutulmamış sözler ve boş umutlar olacak.

Satürn Aslanda ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Hayattaki sözlerinizin ve sorumluluklarınızın farkına varın. İnsanlara tutamayacağınızı sözler vermeyin.
 • Yaratıcılığınızın yoğun olduğu yeteneklerinizi bulun. Eğer yapmazsanız yetersiz olduğunuz konularda çok vakit harcayacaksınız.
 • Başkalarından nasıl sevgi bekliyorsanız siz de başkalarına ilgi ve sevgi göstermeyi öğrenin.
 • Ebeveynlerinizle ve ailenizle güçlü ilişkiler kurmayı öğrenin, kardeşlerinizi ve ebeveynlerinizi görmezden gelmemeniz çok önemli.
 • Bazı insanlar size saygı duymayacak ve size ilgi göstermeyecektir. Hayatınızın başkaları için değil, sizin için önemli olduğunu anlayın.
 • Başkalarını kopyalamak veya başkası gibi olmaya çalışmayın. Kendinize sağlam bir karakter oluşturmayı öğrenin.
 • Herkes sizi sevmeyebilir. Başkalarından sevgi beklemek yerine kendinizi sevmeyi öğrenin.
 • Niyetiniz kötü olduğunda planınızın uzun süreçte yarar sağlamayacağını anlayın.

Satürn Başakta ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Zamanın birçok şeyi değiştirdiğini anlayın. Doğru olduğunu düşündüğünüz bir şey yıllar içinde değişebilir.
 • Sizin için çok önemli olan bir şey, birçok kişi için önemsiz olabilir.
 • Aşırı rekabetçi olmayın ve sürekli başkalarına meydan okumayın. Bu durum size yalnızca düşman kazandırır.
 • Rahatlamayı ve stres atmayı öğrenin. Bu sizi sakinleştirecektir.
 • Her zaman her durumu eşitleyemeyeceğinizi anlayın. İntikam peşinde olmayın.
 • Sevmediğiniz insanları umursamamayı öğrenin. Bu hayatınızı kolaylaştıracak.
 • Başkalarını eleştirmeyin. Bazı insanların tercihlerinizi umursamayabileceğini anlayın.
 • Paranın her şeyi satın alamayacağını anlayın. Çıkar ve mükemmeliyetin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Eğer verirseniz, bu bazı ilişkilerinizin sonu olacaktır.

Satürn Terazide ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Bir şeyin gerçekleşmesi için çok uzun süre beklememelisiniz.
 • İnsanların farklı kişilikleri olduğunu ve bazılarının huzur ve uyuma saygı duymadıklarını anlayın. O insanlardan uzak durun!
 • Zaman beklemez, çok geç olmadan aksiyona geçmeniz gerektiğini anlayın.
 • Şunu anlamalısınız, haksızlık, kabalık, adaletsizlik toplum içinde kaçınması zor şeylerdir.
 • Herkesle iyi anlaşamayabileceğinizi anlayın.
 • Hiçbir şey ebedi değildir. Kontakların ve ilişkilerin bitebileceğini anlayın.
 • Limitler ve farklılıklar olduğunda durumdan sağ çıkabilmeyi, durumu idare etmeyi öğrenin.
 • Arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza, partnerlerinize bel bağlamamayı öğrenin.

 Satürn Akrepte ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Etrafınızdaki insanları kontrol edemeyeceğinizi ve bazı konularda kısıtlayamayacağınızı anlayın. Başkalarını sürekli kısıtlayıp insanları sinirlendirmeyin.
 • Sözlerinizi tutmayı öğrenin yoksa insanlar size güvenmeyecektir. Böylece arkadaşlarınızı da kaybedersiniz.
 • Cinsel isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Eğer öğrenemezseniz cinsel saldırılarda bulunabilir veya cinsel saldırı mağduru olabilirsiniz.
 • Uyuşmazlık çözümlemelerinde diplomatik olmayı öğrenin. Yoksa hayat boyu düşmanlarınız olacak.
 • Güvenin iki yönlü bir yol olduğunu anlayın. Bir insanın size güvenmesi, sizin ona güvenmenize bağlıdır. Eğer kuşkulularınız varsa o kişiye güvenmeyin.
 • Başkalarına saygı duymayı öğrenin. Bu başkaları tarafından saygı görmenin tek yoludur.
 • Öfkenizi kontrol etmeyi öğrenin. Eğer öğrenmezseniz kalp krizinden ölebilir veya birini öldürebilirsiniz. (Ek not: 12 Satürn yerleşimine de baktığımızda en yüksek seri katil rakamlarına sahip insanlar Satürn Akrepte olanlardır.)
 • Rahatlamayı, duygularınızı ve stresinizi kontrol etmeyi öğrenin. Her şey sonunda biter. Bu nedenle rahatlamayı ve sabırlı olmayı unutmayın.

 Satürn Yayda ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Anlamalısınız ki, kuşku duyduğunuz bir durumda, kuşkunuzun doğru veya yanlış olma ihtimali %50’dir.
 • İnsanların yeteneklerini, hünerlerini, bilgilerini küçümsemeyin.
 • Kör inançlar ve boş beklentilerin gerçek hayatta işe yaramadığını anlayın.
 • Her zaman iyi şansın işe yaramayacağını fark edin.
 • Aşırı optimizm ve beklentilerin sizi hayal kırıklığına uğratabileceğini anlayın.
 • Evrende amacı ve anlamı olmayan birçok şey olabileceğini kabul edin.
 • Hayatınız boyunca kazandığınız ders ve felsefeleri hayatınıza uygulanın yollarını öğrenin.
 • Gerçekliğin genelde negatif olduğu, aynı zamanda adil ve dengeli olmadığını kabul edin.

Satürn Oğlakta ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Küçük problemler için endişelenmek yerine hayatın tadını çıkarmayı öğrenmeniz gerek.
 • Herkesin farklı bir çalışma etiği vardır. Hiçbir zaman senin yolunla çalışmayacaklarını kabul et.
 • Paranın her şey olmadığını kabul et. Paranın satın alamayacağı birçok şey var.
 • Tüm vaktinizi kariyere harcamayın, hayatınızla işinizi dengeleyin.
 • Sosyalleşmeyi ve arkadaş edinmeyi öğrenin. Bir kulübe ve topluluğa katılın.
 • Negatif düşüncelerin korku, depresyon ve anksiyeteyi beraberinde getirdiğini unutmayın.
 • Başkalarının ve istenmeyen sorumluluklarını ve otoritesini kabul etmeyin.
 • Eski hatalarınızdan öğrenin ve cesaretle devam etmeyi öğrenin.

Satürn Kovada ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • En çok ihtiyaç duyduğunuz insanları anlamaya çalışın ve onlara yardım edin.
 • Kafanızda birçok fikir var, bu fikirleri projeleriniz ve işinizde kullanmaya çalışın.
 • Beklenmedik şeyler yapmanın her zaman işe yaramayacağını anlayın.
 • Bilimsel bilgileriniz ve araştırmalarınızdan faydalanın.
 • Ailenizle bağlarınızı koparmayın. Onların size, sizin de onlara ihtiyacı var.
 • Sizin doğru kabul ettiğiniz şeylerin başkaları için yanlış olabileceğini anlayın.
 • İstenmeyen, tekinsiz ve esrarengiz arkadaşlarınızdan kurtulun.
 • Daha pratik olmaya çalışın ve zamanınızı verimli kullanın.

 Satürn Balıkta ise üstesinden gelmeniz gereken hayat dersleri şunlardır:

 • Gerçekçi ve negatif olan durumlardan kaçmayın.
 • Uyuşturucu, yemek, alkol, yetişkin eğlenceleri, kumar gibi bağımlılıklardan uzak durmaya özen gösterin.
 • Haftada bir kez üretken bir şeyler yapın.
 • Kendinizi incitecek tavırlarda bulunmaktan kaçının.
 • Herkesin hayallerinizi, inançlarınızı kabul etmeyebileceğini anlayın.
 • Sorunun gerçekliğini kavramaya çalışın.
 • Çok hayal kurmamaya ve bu hayallere uzun zaman harcamamaya çalışın.
 • Harekete geçin ve görevlerinizi yapın, yoksa hayalleriniz asla gerçekleşmeyecek.

 

Astrolojik danışmanlık alarak; kendinizi daha iyi tanımak ve olası problemlerin önüne geçmek mümkün. Potansiyelinizi ortaya çıkararak, haritanızın vaat ettiği maddi manevi tüm güzel olasılıkları deneyimleyebilmek için İletişim Bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

 

 

Astrolojik Dekanatlar

astrolojii

Her burç 30 derecedir ve üç dekanata ayrılır. Dekanatlar Vedik Astrolojide oldukça önemlidir. Bir Dekanat (Sanskritçesi Drekkana) bir evin üçte biridir. Bu nedenle ilk Drekkana 0 ila 10 dereceye karşılık gelir, ikincisi 10 ila 20, üçüncüsü ise 20 ila 30 dereceye karşılık gelir. Her burç 3 drekkanadan oluştuğuna göre toplamda 36 Drekkana vardır. Örneğin yükseleninizin hangi Drekkanaya düştüğünü bulup yükselen derecenize göre yorumu okuyabilirsiniz. Ya da harita lordunuzun (yöneticisinin) derecesi ve burcuna göre düştüğü drekkanayı aşağıda okuyabilirsiniz. Zira bunlar oldukça kaderseldir.

Her burcun ilk dekanatı bulunduğu evin Yöneticisi tarafından yönetilir. İkinci  ev 5. Evin Lordu tarafından yönetilirken, üçüncü dekanat 9. Ev lordu tarafından yönetilir. Sizler de doğum haritanızdaki gezegenlerin bulunduğu burç ve derecelere göre yorumları aşağıda bulabilirsiniz.

Koç Burcunun ilk Dekanı Yöneticisi Mars

Koç burcunun ilk Drekkanası koyu renk tene sahip, belinin etrafına beyaz bir kumaş sarılı, liberal fikirli, her an kurtarıcı rolüne girmeye hazır, korumaya odaklı harika kırmızı gözlere sahip ve baltasını kaldırmış bir adamdır. Bu bir erkek dekanatıdır ve silahlı bir dekanattır.

Koçun ilk dekanatı söz konusu olduğunda kişi talihinde değişimler ve iniş çıkışlarla karşılaşılabilir. Evlilik, mülk ve kırsal bölgelerden kazanç elde etmeleri olası olacaktır. Yaklaşımları titiz ve temkinlidir. Öfke ve sağlıksız egoyu içlerinde barındırırlarsa bunların negatif elementler onları yok edebilir. Kendi fayda ve çıkarlarına olan koşulları suistimal etme eğilimi gösterebilirler. Yaşamlarında önemli olacak yıllar; 18,28,36,42,46 ve 50.

Koç Burcunun ikinci Dekanı Yöneticisi Güneş

Koç burcunun ikinci dekanı kırmızı bir kumaşa sarınmış, yiyeceklere ve süs eşyalarına düşkün, at suratlı, tek ayaklı ve koca göbekli, susamış bir kadın olarak betimlenir. Bu bir dişi dekanatıdır.

Koçun ikinci dekanı yükselirken; kişi amaç ve vasıtaları haklı göstererek servet için canını dişine takan bir tutum sergiler. Gösterişi severler insanlar bu nedenle onların olduğundan daha zengin olduğu izlenimine kapılır. Öfke ve kıskançlık gibi temel duygularını kontrol etmeyi öğrenmeleri gerekir. Yaşamlarında önemli olacak yıllar; 20, 24, 29, 36, 47,56 ve 61.

Koç Burcunun Üçüncü Dekanı Yöneticisi Jüpiter

Koçun üçüncü Drekkanası, zalim görünümlü, işkolik, sanatsal yeteneklere olan, vicdansız ve öfkeli tabiata sahip, çubuğunu havaya kaldırmış, mor kumaşlara bürünmüş sarı tenli bir adamla temsil edilir. Bu silahlı bir insan dekanıdır.

Koçun üçüncü dekanı yükselirken kişi girişimcilik yeteneğine sahip olur. Güçlü düşmanlar yaratırlar. Hem risk hem de ihtiyatlı tutumu birleştirdikleri durumlarda finansal ilişkilerde şans kazanırlar. Negatif etkilerden kaçınmazlarsa bu onlar için tehlikeli olur. Yaşamlarında önemli olacak yıllar; 21, 25, 31, 34, 36, 42, 45,51 ve 52.

Boğa Burcunun İlk Dekanı yöneticisi Venüs

Boğa burcunun ilk Drekkanası aç, susamış, altın ve yiyecek arzulayan, saçının lüleleri darmadağın, ateşli kıyafetler içinde koca, göbekli bir kadın olarak tasvir edilir. Bu bir dişi dekanıdır ve ateşlidir.

Boğanın ilk dekanı yükselirken kişinin gelirleri ile doğru orantılı yüklü harcamaları olur. Paranın kendi rahatları için var olduğuna inandıklarından tüm sahip olduklarını harcarlar. Borca girmemek konusunda temkinli olmaları, ayrıca öfkelerini de kontrol etmeleri gerekir. Bakmakla yükümlü oldukları kimseler onlardan nadiren bir şeyler alabilir. Yaşamlarında önemli olacak yıllar;  21, 23, 31,42, 51, 65 & 68.

Boğa Burcunun İkinci Dekanı Yöneticisi Merkür

Boğa burcunun ikinci Drekkanası omuzları bir Ox öküzünün gibi kamburlarını andıran, kirli kıyafetler içinde ayrımcı bir zihne sahip, topraklar, tahıllar, evler, inekler, sürüler, arabalar ve sanatlar konularını iyi bilen, aç ve oyuncu yüzlü bir adamla betimlenir. Bu bir insan dekanatıdır, aynı zamanda bir tarım uzmanıdır.

Boğanın ikinci dekanı yükselirken kişi muhtemelen tasarruflu olma eğilimi gösterecek ve sahip olduğu para konusunda dikkatli davranacaktır. “Ekonomi İhtiyattır” prensibiyle hareket ederler. İnsanlar tarafından cimri görülerek ayıplanabilirler. Parasal yatırım yapmakta oldukça titiz olduklarından iyi fırsatları kaçırabilirler. Yaşamlarının önemli yılları; 17, 21, 24, 33, 50 & 55.

Boğa Burcunun Üçüncü Dekanı Yöneticisi Satürn

Boğa burcunun üçüncü Drekkanası geyik ve koyun yakalamakta uzman, zihinsel gerginliği en üst seviyede, beyaz dişli, sarı tenli, fil vücutlu, Sarabha gibi hızlı bacaklara sahip bir adam olarak betimlenir.

Boğanın ikinci dekanı yükselirken kişi parayla saadete kavuşamayabilir. Yaş ilerledikçe daha fazla zorlukla karşılaşabilir ve para gereksinimleri daha da artabilir. Tasarruflu olmayı öğrenmeleri ve parayı öylesine harcamamak konusunda temkinli olmaları gerekir. Yaşamlarının önemli yılları; 18, 22, 26, 31, 35, 42, 51 & 57.

İkizler Burcunun İlk Dekanı Yöneticisi Merkür

İkizler burcunun ilk Drekkanası; dikişe tutkun, güzelliği Ramha veya Helen’e eş, herhangi bir sorun yaşamayan, süse, takıya eğilimi olan, ellerini kaldırmış ve menstrüasyon halinde bir kadınla betimlenir. Bu bir kadın dekanatıdır.

İkizler burcunun ilk dekanı yükselirken kişi son derece şiddetli iniş çıkışlar yaşayacaktır. Servetleri kadınlar tarafından etkilenecektir. 30 yaş ve sonrasında çok büyük miktarda para kontrol ediyor olacaktır. Herhangi bir davanın kurbanı olmamak konusunda dikkatli olmaları gerekir. Yaşamlarının önemli yılları; 16, 23, 30, 45 ve 56.

İkizler Burcunun İkinci Dekanı Yöneticisi Venüs

İkizler Burcunun ikinci Drekkanası; bahçede yaşayan, yüzü bir kuşu andıran, oynamayı, çocukları, süslemeleri ve serveti seven, sağlam şekilde zırhlı, ok ve silahlar kuşanmış, savaşçı bir adamı temsil eder. Bu bir İnsan ve bir Kuş dekanıdır.

İkizler burcunun ikinci dekanı yükselirken kişi hizmet alanında yer almayacak ve iş dünyasında parlayacaktır. Çok fazla para harcadıklarından yaşlılıkları için yeterince para tasarrufunda bulunamayabilirler. Zekaları iyi olmasına rağmen kayıplarla yüzleşebilirler. İnsanların kendilerini sömürmesine izin vermemelidirler. Yaşamlarının önemli yılları; 19, 23, 25, 29, 32, 36, 43 46 ve 49.

İkizler Burcunun Üçüncü Dekanı Yöneticisi Satürn

İkizler Burcunun üçüncü Drekkanası; Şiir, Estetik ve Hitabet konusunda bilgi ve uzmanlığa sahip, taşlar ve mücevherlere harikulade şekilde bezenmiş, dişine kadar zırhlanmış, ok ve sadakla (ok torbası) bezeli, usta şair bir adamı temsil ediyor.

İkizler burcunun üçüncü dekanı yükselirken kişi; geniş bilgisini ve aklını iyi kullanarak para kazanır. Spekülasyon içeren durumlardan para kazanma olasılıkları düşüktür. Hayatlarının 45. veya 46. yılında bir davayla karşı karşıya kalma olasılıkları olabilir. Yaşamlarının önemli yılları; 24,29, 33, 35, 41, 47, 59 60 ve 62.

Yengeç Burcunun İlk Dekanı Yönetcisi Ay

Yengeç burcunun ilk Drekkanası; domuz suratlı, fil vücudu, meyveler, yapraklar ve köklerle sarmalanmış, ormanda sandal ağaçları arasında yaşayan, at boyunlu, hızlı bacaklara sahip bir adam olarak temsil edilir. Bu bir dört ayaklı hayvan dekanıdır.

Yengeç burcunun üçüncü dekanı yükselirken kişi; para konusunda dikkatli ve tutumlu olacak ve “Ekonomi İhtiyattır” prensibiyle hareket etme eğilimde olacaktır. Toplum tarafından cimri görülerek ayıplanabilirler. Maddi varlıkları konusunda büyük iniş çıkışlar yaşayabilirler. Büyük olasılıkla özel girişimlerinden para kazanacaktır. Yaşamlarının önemli yılları; 17, 24, 29, 31, 39, 49, 52.

Yengeç Burcunun İkinci Dekanı Yönetcisi Mars

Yengeç burcunun ikinci Drekkanası; ormanda ikamet eden, ilk menstrüasyonunu yaşayan, başına lotus çiçekleri ve yılanlarla bezenmiş bir taç takmış genç bir kadın, ormanda bir dala tutunmuş ağlıyor şekilde tasvir edilir. Bu bir yılan dekanıdır.

Yengeç burcunun ikinci dekanı yükselirken; finansal konularda şans kişinin yüzüne pek gülmez. Çok nazik ve cömert olmaları nedeniyle para tutabilme konusunda özürlüdürler. Yatırımları konusunda risk almaktan kaçınmaları gereklidir. Hukuki dava(lar) nedeniyle para kaybedebilirler. Yaşamlarının önemli yılları; 18, 27, 34, 44, 53 ve 60.

Yengeç Burcunun Üçüncü Dekanı Yönetcisi Jüpiter

Yengeç burcunun üçüncü Drekkanası; yılanlarla kaplanmış ve pek çok altın takıyla bezenmiş, düz suratlı bir adam karısını zengin etmek, altın ve mücevherlerle donatmak amacında bir gemiyle okyanusu geçiyor. Bu bir yılan dekanı, insan ve su elementi.

Yengeç burcunun üçüncü dekanı yükselirken; kişi para konusunda dikkatsiz davranma eğilimi gösterir. İleri yaşlarda sahip oldukları maddi refahı ve parayı yitirebilirler. Servetleri büyük değişime uğrayabilir. Mali durumlarını yönetmek konusunda daima zorlanırlar. Yaşamlarının önemli yılları; 19, 26, 33, 36, 45.

Aslan Burcunun İlk Dekanı Yöneticisi Güneş

Aslan burcunun ilk Drekkanası; akbaba ve çakal melezi bir yaratık olan, köpek ve insan görünümlü kirli kıyafetler içinde, ebeveynlerinden uzak kalmış, ağlayan bir varlık görürüz. Bu bir insan dekanı, dört ayaklı hayvan ve kuş dekanatıdır, genellikle kederlidir.

Aslan burcunun ilk dekanı yükselirken kişi; çabaları ve erdemli tavrıyla maddi kazanç elde eder. Kazandığı kadarını da harcar. Giysi ve yiyecek ticareti konusunda başarılıdırlar. Profesyonel, mesleki alanda kötü şansa sahip olabilirler.  Yaşamlarının önemli yılları; 21, 26, 31, 33, 38, 43, 50 ve 54.

Aslan Burcunun İkinci Dekanı Yöneticisi Jüpiter

Aslan burcunun ikinci Drekkanası; bir at bedenini andıran uzun ve güçlü bir vücuda sahip, beyaz çiçeklerden oluşan bir taç takmış, sıcak tutacak kıyafetlere sarınmış, düz burunlu, bir aslan vahşiliğinde, elinde ok tutan bir insan olarak tasvir edilir.

Aslan burcunun ikinci dekanı yükselirken kişinin ana ilgi alanı sanat, edebiyat, şiir, yazım, müzik ve gazetecilik olur. Bu alanlardan biri kişinin profesyonel mesleği haline gelebilir. Gereksiz yere üstlerinin kaşlarını çatılmasına neden olurlar, bu yüzden zorluklar deneyimlebilirler. Mali açıdan orta halli kazançları olur. Yaşamlarının önemli yılları; 26,31, 36, 45, 53, 54, 56.

Aslan Burcunun Üçüncü Dekanı Yöneticisi Mars

Aslan burcunun üçüncü Drekkanası; bir maymun ve ayı yüzüne sahip, maymun karakterli, uzun sakallı, kıvrık lüleli, elinde meyveler, et ve sopa tutan bir adam. Bu bir dört ayaklı ve silahlı dekanattır.

Aslan burcunun üçüncü dekanı yükselirken kişi profesyonel anlamda başarılı olur. Beklenmedik yollardan para kazanır. Entelektüel alanda olduğu kadar ihracat alanında da başarılı olurlar. Sözleşmeli işler konusunda iyidirler. Yaşamlarının önemli yılları; 20, 25, 30, 33, 38, 43, 48.

Başak Burcunun İlk Dekanı Yöneticisi Başak

Başak burcunun ilk Drekkanası; para ve giysiye tutkun, elinde çiçek dolu bir saksı tutan, kirli kıyafetler içindeki bakire bir Guru veya İnsiyatörün (insiye eden kişi) evine gidiyor. Bu bir kadın dekanatıdır.

Başak burcunun ilk dekanı yükselirken kişi sıkı çalışma eğiliminde olacak ve servetini çok çalışarak kendi elde edecektir. Para ve dünyevi nimetlere aşırı düşkünlüklerini törpülemek durumundadırlar. Riskli ve spekülatif işlerden kaçınmaları gerekir. Kayıp muhtemelen yaşamlarının son dönemlerinde görülür. İhanete veya sahtekarlığa maruz kalabilirler. Yaşamlarının önemli yılları; 18, 2, 30, 36, 42, 49, 55.

Başak Burcunun İkinci Dekanı Yöneticisi Satürn

Başak burcunun ikinci Drekkanası; bedeni yoğun şekilde kıllarla kaplı, bir elinde ok diğerinde kalem tutan, koyu tenli, kafasına taç niyetine kumaş sarmış, daima borç ve krediye güvenen bir adamı temsil eder. Bu silahlı bir dekanat ve bir erkek dekanatıdır.

Başak ikinci dekanı yükselirken kişinin mali durumu iyi olacaktır. Gereksiz riskleri en aza indirdikleri takdirde ciddi şekilde servet elde etme olanağı olacaktır. Maddi konularda dikkatli ve tutumlu bir tavır sergilerler. Jüpiter’in Yengeç, Kova ve Akrep burcundaki transitleri mali açıdan önemli olacaktır. Yaşamlarının önemli yılları; 18, 24, 30, 36, 42, 49 ve 55

Başak Burcunun Üçüncü Dekanı Yöneticisi Venüs

Başak burcunun üçüncü Drekkanası; görkemli beyaz giysiler içinde, elinde bir tencere ve kaşık tutan, sarı tene sahip ortalama boyda bir bakire, arınmış halde ilahi (kutsal) bir yere ibadet etmeye gidiyor. Bu bir kadın dekanatıdır.

Başak burcunun üçüncü dekanatı yükselirken kişi; maddi konularda yaşamının ilk yarısında başarılı olur. Paranın boşa harcanması nedeniyle pek çok sorunla karşı karşıya kalırlar. Hayal kırıklıklarıyla yüzleşmek durumunda kalırlar. Spekülasyondan kaçınmaları daha iyi olacaktır.  Yaşamlarının önemli yılları; 20, 26, 32, 35, 40, 44 ve 50.

Terazi Burcunun İlk Dekanı Yöneticisi Venüs

Yavanas’a göre Terazi burcunun ilk Drekkanası; elinde bir tartı veya terazi tutan, sermayesini ve mallarını düşünerek, bir yolun ortasında bulunan dükkanında oturmuş, tartma konusunda uzman, bir adam mallarını ve hizmetini satmayı düşünüyor. Bu kentli ve bir erkek dekanıdır.

Terazi burcunun ilk dekanatı yükselirken kişi; iş girişimleri ve yasal mesleklerle para kazanıyor olacaktır. Savurganlığı ön plana çıkararak lüks tüketime kendilerini kaptırabilirler. Spekülatif girişimlerin zararlı sonuçları olabileceğini anlamaları gerekir. Yaşamlarının önemli yılları; 17, 24, 31, 33, 40, 43, 57.

Terazi Burcunun İkinci Dekanı Yöneticisi Satürn

Terazi burcunun ikinci Drekkanası; elinde her an düşecekmiş gibi duran bir kap tutan, akbaba suratlı, aç ve susamış bir adam, karısı ve çocuklarını düşünüyor. Bu bir kuş dekanatı ve insan.

Terazi burcunun ikinci dekanatı yükselirken kişi; maddi durumuyla ilgili ani iniş çıkışlara hazırlıklı olmalıdır. Pek çoğu para kazanmak için haksız, adilane olmayan yöntemlere başvurduğunu hisseder. Şayet denerlerse edebiyattan para kazanabilirler. Gereksiz harcamalardan kaçınmaları gerekir. Sıradan veya alışılagelmiş yöntemlerle para kazanmaktan hoşlanmazlar. Yaşamlarının önemli yılları; 15, 22, 24, 29, 31, 36, 42, 44 ve 51.

Terazi Burcunun Üçüncü Dekanı Yöneticisi Merkür

Terazi burcunun üçüncü Drekkanası; vahşi doğadaki hayvanları korkutan, maymuna benzeyen, elinde meyveler ve et tutan, altın bir sadak (ok torbası) taşıyan ve zırh giymiş, mücevherlerle süslü bir erkeği temsil eder.

Terazi burcunun ikinci dekanatı yükselirken kişi; maddi olarak başarılıdır. Otel yönetimi konusunda yetenekleri vardır. Müzik ve güzel sanatları severler. Gençliklerinde zorluklarla baş etmek durumunda kalabilirler. Hayatlarına ani mutluluklar damga vuracaktır. Yaşamlarının önemli yılları; 16,18, 23, 25, 27, 32, 39, 46, 53.

Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için yazının devamı gelecek…